دسته بندی محصولات

عنوانقیمتعملیات
سلفون براق یک رو تومان۶۹٬۰۰۰
سلفون براق دورو تومان۹۵٬۰۰۰
سلفون براق بزرگ دورگرد دو رو ( طرح لمینت براق ) تومان۱۳۰٬۰۰۰
سلفون مات یکرو تومان۶۹٬۰۰۰
سلفون مات 2رو تومان۹۵٬۰۰۰
سلفون مات بزرگ دورگرد دورو ( طرح لمنیت مات ) تومان۱۳۰٬۰۰۰
بدون روکش یک رو تومان۶۸٬۰۰۰
بدون روکش دورو تومان۶۸٬۰۰۰
سلفون مات مخملی یکرو تومان۱۹۵٬۰۰۰
سلفون مات مخملی دورو تومان۲۰۵٬۰۰۰
بدون روکش بزرگ دورگرد دورو تومان۱۱۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کتان اصلی یکرو تومان۱۵۴٬۰۰۰
کتان اصلی دو رو تومان۱۶۰٬۰۰۰
کتان امباس یکرو تومان۱۰۳٬۰۰۰
کتان امباس دورو تومان۱۰۹٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لمینت براق تومان۲۶۰٬۰۰۰
لمینت براق ویزیتی تومان۱۹۵٬۰۰۰
لمینت براق مربعی تومان۱۷۳٬۰۰۰
لمینت مات تومان۳۷۸٬۰۰۰
لمینت مات ویزیتی تومان۲۸۷٬۰۰۰
لمینت استخونی مربعی تومان۱۸۰٬۰۰۰
لمینت مات استخونی + یووی موضی تومان۲۷۹٬۰۰۰
لمینت مات مربع تومان۲۳۶٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
برچسب بدون روکش معمولی تومان۹۱٬۰۰۰
برچسب سلفون براق تومان۱۰۳٬۰۰۰
برچسب سلفون مات تومان۱۰۳٬۰۰۰
برچسب بدون روکش + طلاکوب تومان۱۶۰٬۰۰۰
برچسب شیشه ای خوانا / نا خوانا تومان۴۵۰٬۰۰۰
برچسب اموال ( 2*5 ) تومان۳۸۰٬۰۰۰
برچسب سلفون براق + طلاکوب تومان۱۷۰٬۰۰۰
برچسب متالایز تومان۵۱۱٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کارت ویزیت 3 بعدی 250 عدد تومان۲۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 500 عدد تومان۴۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 1000 عدد تومان۸۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت A5 ریسو 1 رو تومان۸۰٬۰۰۰
تراکت A5 ریسو 2 رو تومان۱۰۰٬۰۰۰
تراکت A4 ریسو 1 رو تومان۱۵۰٬۰۰۰
تراکت A4 ریسو 2 رو تومان۱۶۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
بنر چینی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۴۰٬۰۰۰
بنر ایرانی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۳۵٬۰۰۰
فلكس فیس درجه یک تومان۹۵٬۰۰۰
استيكر درجه یک اکو سالونت تومان۸۵٬۰۰۰
مش تومان۱۳۵٬۰۰۰
کتد لمینت براق تومان۱۴۰٬۰۰۰
کتد لمینت مات تومان۱۶۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لیوان کاغذی 5000 عدد تومان۰
لیوان کاغذی 10000 عدد تومان۰