دسته بندی محصولات

عنوانقیمتعملیات
لمینت استخونی + یووی موضعی + طلاکوب تومان۴۸۰٬۰۰۰
لمینت استخونی مربعی تومان۱۸۰٬۰۰۰
لمینت براق 1روزه 150 میکرون کره ای تومان۲۸۰٬۰۰۰
لمینت براق 3 روزه کره ای مقوا هانسل تومان۲۶۰٬۰۰۰
لمینت براق مربعی تومان۱۸۵٬۰۰۰
لمینت مات کره ای 5 روزه تومان۳۵۵٬۰۰۰
لمینت مات مربع تومان۲۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
برچسب 3 روز کاری تومان۹۵٬۰۰۰
برچسب اموال تومان۳۴۰٬۰۰۰
برچسب سلفون دار تومان۱۰۰٬۰۰۰
برچسب شیشه ای خوانا / نا خوانا تومان۴۰۰٬۰۰۰
برچسب یکروزه تومان۱۱۰٬۰۰۰
لیبیل CD تومان۲۹۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کارت ویزیت 3 بعدی 1000 عدد تومان۸۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 250 عدد تومان۲۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 500 عدد تومان۴۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت A4 ریسو 1 رو تومان۱۵۰٬۰۰۰
تراکت A4 ریسو 2 رو تومان۱۶۰٬۰۰۰
تراکت A5 ریسو 1 رو تومان۸۰٬۰۰۰
تراکت A5 ریسو 2 رو تومان۱۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
بنر ایرانی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۲۵٬۰۰۰
بنر چینی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۲۵٬۰۰۰
استيكر درجه یک اکو سالونت تومان۵۵٬۰۰۰
فلكس فیس درجه یک تومان۵۵٬۰۰۰
کتد لمینت براق تومان۸۰٬۰۰۰
کتد لمینت مات تومان۹۵٬۰۰۰
مش تومان۹۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لیوان کاغذی 10000 عدد تومان۰
لیوان کاغذی 5000 عدد تومان۰