دسته بندی محصولات

عنوانقیمتعملیات
لمینت استخونی + یووی موضعی + طلاکوب تومان۳٬۴۰۰٬۰۰۰
لمینت استخونی مربعی تومان۱۳۰٬۰۰۰
لمینت براق 4 روزه تومان۱۸۵٬۰۰۰
لمینت براق مربعی تومان۱۴۰٬۰۰۰
لمینت براق یکروزه تومان۱۹۵٬۰۰۰
لمینت مات کره ای 7 روزه تومان۲۹۰٬۰۰۰
لمینت مات مربع تومان۱۹۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
برچسب تومان۶۹٬۰۰۰
برچسب اموال تومان۲۸۰٬۰۰۰
برچسب سلفون دار تومان۷۰٬۰۰۰
برچسب شیشه ای خوانا / نا خوانا تومان۳۵۰٬۰۰۰
برچسب یکروزه تومان۷۰٬۰۰۰
لیبیل CD تومان۲۹۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کارت ویزیت 3 بعدی 1000 عدد تومان۸۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 250 عدد تومان۲۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 500 عدد تومان۴۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت A4 ریسو 1 رو تومان۱۵۰٬۰۰۰
تراکت A4 ریسو 2 رو تومان۱۶۰٬۰۰۰
تراکت A5 ریسو 1 رو تومان۸۰٬۰۰۰
تراکت A5 ریسو 2 رو تومان۱۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
بنر ایرانی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۲۵٬۰۰۰
بنر چینی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۲۵٬۰۰۰
استيكر درجه یک اکو سالونت تومان۵۵٬۰۰۰
فلكس فیس درجه یک تومان۵۵٬۰۰۰
کتد لمینت براق تومان۸۰٬۰۰۰
کتد لمینت مات تومان۹۵٬۰۰۰
مش تومان۹۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لیوان کاغذی 10000 عدد تومان۰
لیوان کاغذی 5000 عدد تومان۰