دسته بندی محصولات

عنوانقیمتعملیات
بدون روکش بزرگ دورگرد دورو تومان۱۱۰٬۰۰۰
بدون روکش دورو تومان۱۸۰٬۰۰۰
بدون روکش یک رو تومان۱۳۰٬۰۰۰
سلفون براق بزرگ دورگرد دو رو ( طرح لمینت براق ) تومان۲۶۰٬۰۰۰
سلفون براق دورو تومان۱۸۰٬۰۰۰
سلفون براق یک رو تومان۱۳۰٬۰۰۰
سلفون مات 2رو تومان۱۸۰٬۰۰۰
سلفون مات بزرگ دورگرد دورو ( طرح لمنیت مات ) تومان۲۶۰٬۰۰۰
سلفون مات مخملی دورو تومان۴۰۰٬۰۰۰
سلفون مات مخملی یکرو تومان۳۵۰٬۰۰۰
سلفون مات یکرو تومان۱۳۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کتان اصلی دو رو تومان۲۴۰٬۰۰۰
کتان اصلی یکرو تومان۲۲۰٬۰۰۰
کتان امباس دورو تومان۱۶۰٬۰۰۰
کتان امباس یکرو تومان۱۴۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لمینت استخونی مربعی تومان۳۳۰٬۰۰۰
لمینت براق تومان۴۵۰٬۰۰۰
لمینت براق مربعی تومان۳۵۰٬۰۰۰
لمینت براق ویزیتی تومان۳۶۰٬۰۰۰
لمینت مات تومان۸۵۰٬۰۰۰
لمینت مات استخونی + یووی موضی تومان۴۶۰٬۰۰۰
لمینت مات مربع تومان۴۴۰٬۰۰۰
لمینت مات ویزیتی تومان۴۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
برچسب اموال ( 2*5 ) تومان۷۰۰٬۰۰۰
برچسب بدون روکش + طلاکوب تومان۲۵۰٬۰۰۰
برچسب بدون روکش معمولی تومان۱۳۰٬۰۰۰
برچسب سلفون براق تومان۱۵۰٬۰۰۰
برچسب سلفون براق + طلاکوب تومان۱۷۰٬۰۰۰
برچسب سلفون مات تومان۱۵۰٬۰۰۰
برچسب شیشه ای خوانا / نا خوانا تومان۷۵۰٬۰۰۰
برچسب متالایز تومان۵۱۱٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کارت ویزیت 3 بعدی 1000 عدد تومان۸۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 250 عدد تومان۲۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 500 عدد تومان۴۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت A4 ریسو 1 رو تومان۳۵۰٬۰۰۰
تراکت A4 ریسو 2 رو تومان۴۰۰٬۰۰۰
تراکت A5 ریسو 1 رو تومان۲۲۰٬۰۰۰
تراکت A5 ریسو 2 رو تومان۲۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
بنر ایرانی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۵۵٬۰۰۰
بنر چینی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۶۰٬۰۰۰
استيكر درجه یک اکو سالونت تومان۱۶۰٬۰۰۰
فلكس فیس درجه یک تومان۱۵۰٬۰۰۰
کتد لمینت براق تومان۱۴۰٬۰۰۰
کتد لمینت مات تومان۱۶۰٬۰۰۰
مش تومان۲۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لیوان کاغذی 10000 عدد تومان۰
لیوان کاغذی 5000 عدد تومان۰