دسته بندی محصولات

عنوانقیمتعملیات
لمینت استخونی + یووی موضعی + طلاکوب تومان۲۸۰٬۰۰۰
لمینت استخونی مربعی تومان۱۳۰٬۰۰۰
لمینت براق تومان۱۴۵٬۰۰۰
لمینت براق مربعی تومان۱۰۰٬۰۰۰
لمینت براق یکروزه تومان۱۶۰٬۰۰۰
لمینت مات تومان۲۶۰٬۰۰۰
لمینت مات استخونی موضعی تومان۱۶۰٬۰۰۰
لمینت مات مربع تومان۱۷۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
برچسب تومان۵۴٬۰۰۰
برچسب اموال تومان۲۲۰٬۰۰۰
برچسب سلفون دار تومان۷۰٬۰۰۰
برچسب شیشه ای خوانا / نا خوانا تومان۳۵۰٬۰۰۰
برچسب یکروزه تومان۵۸٬۰۰۰
لیبیل CD تومان۲۹۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کارت ویزیت 3 بعدی 1000 عدد تومان۸۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 250 عدد تومان۲۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 500 عدد تومان۴۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت A4 ریسو 1 رو تومان۱۴۰٬۰۰۰
تراکت A4 ریسو 2 رو تومان۱۶۰٬۰۰۰
تراکت A5 ریسو 1 رو تومان۷۰٬۰۰۰
تراکت A5 ریسو 2 رو تومان۹۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
بنر ایرانی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۱۸٬۰۰۰
بنر چینی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۲۰٬۰۰۰
استيكر درجه یک اکو سالونت تومان۵۵٬۰۰۰
فلكس فیس درجه یک تومان۵۵٬۰۰۰
کتد لمینت براق تومان۸۰٬۰۰۰
کتد لمینت مات تومان۹۵٬۰۰۰
مش تومان۹۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لیوان کاغذی 10000 عدد تومان۰
لیوان کاغذی 5000 عدد تومان۰