دسته بندی محصولات

عنوانقیمتعملیات
بدون روکش بزرگ دورگرد دورو تومان۱۱۰٬۰۰۰
بدون روکش دورو تومان۶۸٬۰۰۰
بدون روکش یک رو تومان۵۸٬۰۰۰
سلفون براق بزرگ دورگرد دو رو ( طرح لمینت براق ) تومان۱۲۴٬۰۰۰
سلفون براق دورو تومان۹۲٬۰۰۰
سلفون براق یک رو تومان۶۹٬۰۰۰
سلفون مات 2رو تومان۹۲٬۰۰۰
سلفون مات بزرگ دورگرد دورو ( طرح لمنیت مات ) تومان۱۲۴٬۰۰۰
سلفون مات مخملی دورو تومان۲۰۵٬۰۰۰
سلفون مات مخملی یکرو تومان۱۹۵٬۰۰۰
سلفون مات یکرو تومان۶۹٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کتان اصلی دو رو تومان۱۶۰٬۰۰۰
کتان اصلی یکرو تومان۱۵۴٬۰۰۰
کتان امباس دورو تومان۱۰۹٬۰۰۰
کتان امباس یکرو تومان۱۰۳٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لمینت استخونی مربعی تومان۱۸۰٬۰۰۰
لمینت براق تومان۲۵۱٬۰۰۰
لمینت براق مربعی تومان۱۷۳٬۰۰۰
لمینت براق ویزیتی تومان۱۹۵٬۰۰۰
لمینت مات تومان۳۶۸٬۰۰۰
لمینت مات استخونی + یووی موضی تومان۲۶۹٬۰۰۰
لمینت مات مربع تومان۲۳۶٬۰۰۰
لمینت مات ویزیتی تومان۲۸۷٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
برچسب اموال ( 2*5 ) تومان۳۸۰٬۰۰۰
برچسب بدون روکش + طلاکوب تومان۱۶۰٬۰۰۰
برچسب بدون روکش معمولی تومان۹۱٬۰۰۰
برچسب سلفون براق تومان۱۰۳٬۰۰۰
برچسب سلفون براق + طلاکوب تومان۱۷۰٬۰۰۰
برچسب سلفون مات تومان۱۰۳٬۰۰۰
برچسب شیشه ای خوانا / نا خوانا تومان۴۵۰٬۰۰۰
برچسب متالایز تومان۵۱۱٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کارت ویزیت 3 بعدی 1000 عدد تومان۸۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 250 عدد تومان۲۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 500 عدد تومان۴۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت A4 ریسو 1 رو تومان۱۵۰٬۰۰۰
تراکت A4 ریسو 2 رو تومان۱۶۰٬۰۰۰
تراکت A5 ریسو 1 رو تومان۸۰٬۰۰۰
تراکت A5 ریسو 2 رو تومان۱۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
بنر ایرانی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۲۵٬۰۰۰
بنر چینی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۲۵٬۰۰۰
استيكر درجه یک اکو سالونت تومان۵۵٬۰۰۰
فلكس فیس درجه یک تومان۵۵٬۰۰۰
کتد لمینت براق تومان۸۰٬۰۰۰
کتد لمینت مات تومان۹۵٬۰۰۰
مش تومان۹۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لیوان کاغذی 10000 عدد تومان۰
لیوان کاغذی 5000 عدد تومان۰