دسته بندی محصولات

عنوانقیمتعملیات
بدون روکش بزرگ دورگرد دورو تومان۱۱۰٬۰۰۰
بدون روکش دورو تومان۲۵۰٬۰۰۰
بدون روکش یک رو تومان۱۹۰٬۰۰۰
سلفون براق بزرگ دورگرد دو رو ( طرح لمینت براق ) تومان۳۸۰٬۰۰۰
سلفون براق دورو تومان۲۷۰٬۰۰۰
سلفون براق یک رو تومان۲۱۰٬۰۰۰
سلفون مات 2رو تومان۲۷۰٬۰۰۰
سلفون مات بزرگ دورگرد دورو ( طرح لمنیت مات ) تومان۳۸۰٬۰۰۰
سلفون مات مخملی دورو تومان۴۰۰٬۰۰۰
سلفون مات مخملی یکرو تومان۳۵۰٬۰۰۰
سلفون مات یکرو تومان۲۱۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کتان اصلی دو رو تومان۳۷۰٬۰۰۰
کتان اصلی یکرو تومان۳۵۰٬۰۰۰
کتان امباس دورو تومان۱۶۰٬۰۰۰
کتان امباس یکرو تومان۱۴۵٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لمینت استخونی مربعی تومان۵۵۰٬۰۰۰
لمینت براق تومان۶۵۰٬۰۰۰
لمینت براق مربعی تومان۴۸۰٬۰۰۰
لمینت براق ویزیتی تومان۵۲۰٬۰۰۰
لمینت مات تومان۸۵۰٬۰۰۰
لمینت مات استخونی + یووی موضی تومان۶۸۰٬۰۰۰
لمینت مات مربع تومان۵۵۰٬۰۰۰
لمینت مات ویزیتی تومان۴۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
برچسب اموال ( 2*5 ) تومان۹۰۰٬۰۰۰
برچسب بدون روکش + طلاکوب تومان۳۱۵٬۰۰۰
برچسب بدون روکش معمولی تومان۱۹۰٬۰۰۰
برچسب سلفون براق تومان۲۵۰٬۰۰۰
برچسب سلفون براق + طلاکوب تومان۱۷۰٬۰۰۰
برچسب سلفون مات تومان۲۵۰٬۰۰۰
برچسب شیشه ای خوانا / نا خوانا تومان۱٬۳۰۰٬۰۰۰
برچسب متالایز تومان۵۱۱٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کارت ویزیت 3 بعدی 1000 عدد تومان۸۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 250 عدد تومان۲۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 500 عدد تومان۴۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت 1رو تحریر 80 گرم 1000 عدد A4 تومان۸۰۰٬۰۰۰
تراکت 2رو تحریر 80 گرم 1000 عدد A4 تومان۱٬۰۰۰٬۰۰۰
تراکت 2رو تحریر 80 گرم 1000 عدد A5 تومان۵۵۰٬۰۰۰
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عدد A5 تومان۴۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت A4 ریسو 1 رو تومان۳۵۰٬۰۰۰
تراکت A4 ریسو 2 رو تومان۴۰۰٬۰۰۰
تراکت A5 ریسو 1 رو تومان۲۲۰٬۰۰۰
تراکت A5 ریسو 2 رو تومان۲۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
بنر ایرانی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۵۵٬۰۰۰
بنر چینی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۶۰٬۰۰۰
استيكر درجه یک اکو سالونت تومان۱۶۰٬۰۰۰
فلكس فیس درجه یک تومان۱۵۰٬۰۰۰
کتد لمینت براق تومان۱۴۰٬۰۰۰
کتد لمینت مات تومان۱۶۰٬۰۰۰
مش تومان۲۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لیوان کاغذی 10000 عدد تومان۰
لیوان کاغذی 5000 عدد تومان۰