دسته بندی محصولات

عنوانقیمتعملیات
سلفون براق یک رو تومان۱۹۰٬۰۰۰
سلفون براق دورو تومان۲۵۰٬۰۰۰
سلفون براق بزرگ دورگرد دو رو ( طرح لمینت براق ) تومان۳۲۰٬۰۰۰
سلفون مات یکرو تومان۱۹۰٬۰۰۰
سلفون مات 2رو تومان۲۲۰٬۰۰۰
سلفون مات بزرگ دورگرد دورو ( طرح لمنیت مات ) تومان۳۲۰٬۰۰۰
بدون روکش یک رو تومان۱۹۰٬۰۰۰
بدون روکش دورو تومان۲۵۰٬۰۰۰
سلفون مات مخملی یکرو تومان۳۵۰٬۰۰۰
سلفون مات مخملی دورو تومان۴۰۰٬۰۰۰
بدون روکش بزرگ دورگرد دورو تومان۱۱۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کتان اصلی یکرو تومان۲۲۰٬۰۰۰
کتان اصلی دو رو تومان۲۴۰٬۰۰۰
کتان امباس یکرو تومان۱۴۵٬۰۰۰
کتان امباس دورو تومان۱۶۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لمینت براق تومان۵۷۰٬۰۰۰
لمینت براق ویزیتی تومان۳۶۰٬۰۰۰
لمینت براق مربعی تومان۴۰۰٬۰۰۰
لمینت مات تومان۷۵۰٬۰۰۰
لمینت مات ویزیتی تومان۴۸۰٬۰۰۰
لمینت استخونی مربعی تومان۴۵۰٬۰۰۰
لمینت مات استخونی + یووی موضی تومان۵۵۰٬۰۰۰
لمینت مات مربع تومان۴۴۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
برچسب بدون روکش معمولی تومان۱۷۰٬۰۰۰
برچسب سلفون براق تومان۲۰۰٬۰۰۰
برچسب سلفون مات تومان۲۰۰٬۰۰۰
برچسب بدون روکش + طلاکوب تومان۳۱۵٬۰۰۰
برچسب شیشه ای خوانا / نا خوانا تومان۸۵۰٬۰۰۰
برچسب اموال ( 2*5 ) تومان۷۰۰٬۰۰۰
برچسب سلفون براق + طلاکوب تومان۱۷۰٬۰۰۰
برچسب متالایز تومان۵۱۱٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کارت ویزیت 3 بعدی 250 عدد تومان۲۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 500 عدد تومان۴۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 1000 عدد تومان۸۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عدد A5 تومان۴۵۰٬۰۰۰
تراکت 2رو تحریر 80 گرم 1000 عدد A5 تومان۵۵۰٬۰۰۰
تراکت 2رو تحریر 80 گرم 1000 عدد A4 تومان۱٬۰۰۰٬۰۰۰
تراکت 1رو تحریر 80 گرم 1000 عدد A4 تومان۸۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت A5 ریسو 1 رو تومان۲۲۰٬۰۰۰
تراکت A5 ریسو 2 رو تومان۲۸۰٬۰۰۰
تراکت A4 ریسو 1 رو تومان۳۵۰٬۰۰۰
تراکت A4 ریسو 2 رو تومان۴۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
بنر چینی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۶۰٬۰۰۰
بنر ایرانی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۵۵٬۰۰۰
فلكس فیس درجه یک تومان۱۵۰٬۰۰۰
استيكر درجه یک اکو سالونت تومان۱۶۰٬۰۰۰
مش تومان۲۵۰٬۰۰۰
کتد لمینت براق تومان۱۴۰٬۰۰۰
کتد لمینت مات تومان۱۶۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لیوان کاغذی 5000 عدد تومان۰
لیوان کاغذی 10000 عدد تومان۰