دسته بندی محصولات

عنوانقیمتعملیات
سلفون براق یک رو تومان۲۷۰٬۰۰۰
سلفون براق دورو تومان۴۰۰٬۰۰۰
سلفون براق بزرگ دورگرد دو رو ( طرح لمینت براق ) تومان۵۵۰٬۰۰۰
سلفون مات یکرو تومان۲۷۰٬۰۰۰
سلفون مات 2رو تومان۴۰۰٬۰۰۰
سلفون مات بزرگ دورگرد دورو ( طرح لمنیت مات ) تومان۵۵۰٬۰۰۰
بدون روکش یک رو تومان۲۷۰٬۰۰۰
بدون روکش دورو تومان۳۰۰٬۰۰۰
سلفون مات مخملی یکرو تومان۵۵۰٬۰۰۰
سلفون مات مخملی دورو تومان۷۰۰٬۰۰۰
بدون روکش بزرگ دورگرد دورو تومان۱۱۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کتان اصلی یکرو تومان۳۹۰٬۰۰۰
کتان اصلی دو رو تومان۴۵۰٬۰۰۰
کتان امباس یکرو تومان۴۲۰٬۰۰۰
کتان امباس دورو تومان۴۳۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لمینت براق تومان۸۵۰٬۰۰۰
لمینت براق مربعی تومان۶۰۰٬۰۰۰
لمینت مات تومان۱٬۲۰۰٬۰۰۰
لمینت استخونی مربعی تومان۷۵۰٬۰۰۰
لمینت مات استخونی + یووی موضی تومان۱٬۰۰۰٬۰۰۰
لمینت مات مربع تومان۷۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
برچسب بدون روکش معمولی تومان۲۵۰٬۰۰۰
برچسب سلفون براق تومان۳۰۰٬۰۰۰
برچسب سلفون مات تومان۳۰۰٬۰۰۰
برچسب بدون روکش + طلاکوب تومان۶۵۰٬۰۰۰
برچسب شیشه ای خوانا / نا خوانا تومان۱٬۶۰۰٬۰۰۰
برچسب اموال ( 2*5 ) تومان۲٬۰۰۰٬۰۰۰
برچسب سلفون براق + طلاکوب تومان۷۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کارت ویزیت 3 بعدی 250 عدد تومان۲۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 500 عدد تومان۴۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 1000 عدد تومان۸۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عدد A5 تومان۷۵۰٬۰۰۰
تراکت 2رو تحریر 80 گرم 1000 عدد A5 تومان۱٬۲۰۰٬۰۰۰
تراکت 2رو تحریر 80 گرم 1000 عدد A4 تومان۲٬۰۰۰٬۰۰۰
تراکت 1رو تحریر 80 گرم 1000 عدد A4 تومان۱٬۴۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت A5 ریسو 1 رو تومان۴۵۰٬۰۰۰
تراکت A5 ریسو 2 رو تومان۵۵۰٬۰۰۰
تراکت A4 ریسو 1 رو تومان۸۵۰٬۰۰۰
تراکت A4 ریسو 2 رو تومان۱٬۰۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
بنر چینی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۱۱۰٬۰۰۰
بنر ایرانی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۹۰٬۰۰۰
فلكس فیس درجه یک چاپ یووی تومان۵۰۰٬۰۰۰
استيكر درجه یک اکو سالونت تومان۱۶۰٬۰۰۰
مش تومان۶۰۰٬۰۰۰
کتد لمینت براق تومان۴۰۰٬۰۰۰
کتد لمینت مات تومان۵۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لیوان کاغذی 5000 عدد تومان۰
لیوان کاغذی 10000 عدد تومان۰