دسته بندی محصولات

عنوانقیمتعملیات
سلفون براق یک رو تومان۲۱۰٬۰۰۰
سلفون براق دورو تومان۲۷۰٬۰۰۰
سلفون براق بزرگ دورگرد دو رو ( طرح لمینت براق ) تومان۳۸۰٬۰۰۰
سلفون مات یکرو تومان۲۱۰٬۰۰۰
سلفون مات 2رو تومان۲۷۰٬۰۰۰
سلفون مات بزرگ دورگرد دورو ( طرح لمنیت مات ) تومان۳۸۰٬۰۰۰
بدون روکش یک رو تومان۱۹۰٬۰۰۰
بدون روکش دورو تومان۲۵۰٬۰۰۰
سلفون مات مخملی یکرو تومان۳۵۰٬۰۰۰
سلفون مات مخملی دورو تومان۴۰۰٬۰۰۰
بدون روکش بزرگ دورگرد دورو تومان۱۱۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کتان اصلی یکرو تومان۳۵۰٬۰۰۰
کتان اصلی دو رو تومان۳۷۰٬۰۰۰
کتان امباس یکرو تومان۱۴۵٬۰۰۰
کتان امباس دورو تومان۱۶۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لمینت براق تومان۶۵۰٬۰۰۰
لمینت براق ویزیتی تومان۵۲۰٬۰۰۰
لمینت براق مربعی تومان۴۸۰٬۰۰۰
لمینت مات تومان۸۵۰٬۰۰۰
لمینت مات ویزیتی تومان۴۸۰٬۰۰۰
لمینت استخونی مربعی تومان۵۵۰٬۰۰۰
لمینت مات استخونی + یووی موضی تومان۶۸۰٬۰۰۰
لمینت مات مربع تومان۵۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
برچسب بدون روکش معمولی تومان۱۹۰٬۰۰۰
برچسب سلفون براق تومان۲۵۰٬۰۰۰
برچسب سلفون مات تومان۲۵۰٬۰۰۰
برچسب بدون روکش + طلاکوب تومان۳۱۵٬۰۰۰
برچسب شیشه ای خوانا / نا خوانا تومان۱٬۳۰۰٬۰۰۰
برچسب اموال ( 2*5 ) تومان۹۰۰٬۰۰۰
برچسب سلفون براق + طلاکوب تومان۱۷۰٬۰۰۰
برچسب متالایز تومان۵۱۱٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
کارت ویزیت 3 بعدی 250 عدد تومان۲۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 500 عدد تومان۴۵۰٬۰۰۰
کارت ویزیت 3 بعدی 1000 عدد تومان۸۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عدد A5 تومان۴۵۰٬۰۰۰
تراکت 2رو تحریر 80 گرم 1000 عدد A5 تومان۵۵۰٬۰۰۰
تراکت 2رو تحریر 80 گرم 1000 عدد A4 تومان۱٬۰۰۰٬۰۰۰
تراکت 1رو تحریر 80 گرم 1000 عدد A4 تومان۸۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت A5 ریسو 1 رو تومان۲۲۰٬۰۰۰
تراکت A5 ریسو 2 رو تومان۲۸۰٬۰۰۰
تراکت A4 ریسو 1 رو تومان۳۵۰٬۰۰۰
تراکت A4 ریسو 2 رو تومان۴۰۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
بنر چینی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۶۰٬۰۰۰
بنر ایرانی با دستگاه اکو بهترین کیفیت تومان۵۵٬۰۰۰
فلكس فیس درجه یک تومان۱۵۰٬۰۰۰
استيكر درجه یک اکو سالونت تومان۱۶۰٬۰۰۰
مش تومان۲۵۰٬۰۰۰
کتد لمینت براق تومان۱۴۰٬۰۰۰
کتد لمینت مات تومان۱۶۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
لیوان کاغذی 5000 عدد تومان۰
لیوان کاغذی 10000 عدد تومان۰